Algemene Voorwaarden

Home  >>  Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cursusgeld en restitutie

 1. Na aanmelding zal er een factuur voor deelname van de cursus worden verzonden. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen te worden betaald aan Del Lago Taalcursus Spaans.
 2. Facturen met betrekking tot de cursus Spaans voor kinderen dienen binnen het betalingstermijn per maand vooraf te worden betaald.
 3. Na aanmelding van de cursus heeft u 3 dagen bedenktijd en kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering van de cursus zal er een bedrag van 25,- euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tot 22 dagen voor aanvang van de cursus, wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus, is geen restitutie van cursusgeld meer mogelijk. Indien het cursusgeld nog niet door Del Lago Taalcursus Spaans is ontvangen, dan dient het cursusgeld alsnog te worden voldaan.
 4. Het cursusgeld kan niet gebruikt worden voor een andere cursusperiode.

Cursus

 1. Lesdagen en lestijden zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden ten minste 7 dagen voor aanvang van de les via de e-mail bekend gemaakt.
 2. Cursussen bestaande uit privélessen worden gegeven in clusters van 4 weken, ongeacht of de lessen één of meerdere keren per week worden afgenomen.
 3. Een privéles annuleren of verplaatsen dient u uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak te melden. Indien u dit niet tijdig doorgeeft zal de privéles in rekening worden gebracht.
 4. Het is niet mogelijk om gemiste groepslessen in een andere cursusperiode in te halen. Wel krijg je altijd je huiswerk gemaild.
 5. Vakanties zullen door de docente tijdig doorgegeven worden, de clusters worden dan onderbroken en gaan na de vakantie periode weer verder.
 6. Aan het einde van de cursus kunt u op verzoek een certificaat van deelname ontvangen. Op dit certificaat staat het niveau van het Europees Referentiekader vermeld dat u hebt bereikt. Indien u meer dan 2 lessen niet hebt bijgewoond, wordt geen certificaat verstrekt. De docente kan hier naar eigen inzicht een uitzondering op maken, bijvoorbeeld als u hebt aangetoond de stof voldoende te beheersen die is behandeld tijdens de cursus.
 7. Tijdens de cursus kan de docente een groepsfoto maken die vervolgens op de website van Del Lago Taalcursus Spaans kan worden geplaatst. U kunt uw medewerking hieraan weigeren.
 8. Tijdens de schoolvakanties in Midden Nederland zullen er voor kinderen géén groepslessen plaatsvinden.
 9. Indien kinderen die groepslessen volgen buiten schoolvakanties op vakantie gaan, dient dit tijdig te worden doorgegeven. Vakanties zullen dan niet in rekening worden gebracht.

Opzegging

 1. Opzeggen dient ten alle tijde, schriftelijk te gebeuren per e-mail. De schriftelijke opzegging wordt door ons altijd per e-mail bevestigd. Heb je de “opzeggingsbevestiging” niet ontvangen twee weken na je opzegging? Dan kan het zijn dat de opzegging door ons niet in goede orde is ontvangen. Neem dan telefonisch contact op.
 2. Dit kan alleen per de 1e dag van de “nieuwe maand”. Daarbij geldt er altijd een opzegtermijn van 2 (kalender)maanden. Voorbeeld: wil je de cursus opzeggen per 1 april dan dient de opzegging vóór 1 februari door ons te zijn ontvangen. Indien je de cursus op 10 februari opzegt, wordt het op 1 mei stopgezet.

Vertrouwelijkheid

 1. Del Lago Taalcursus zal alle informatie die door cursisten wordt verstrekt zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Bij del Lago Taalcursus Spaans laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens de lessen. Cursisten kunnen op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Cursisten zullen tijdens de eerste les van de cursus een toestemmingsformulier ontvangen voor het gebruik van beeldmateriaal.
-->